Volg ons op
Facebook icon
Twitter icon

Blog > Het TSPCR-labo: we gaan ervoor!

Hoe ver staat het met ons "TSPCR"(1)-labo?

CEFAID startte het jaar 2017!

Het « Centre Espagnol de Formation et d'Actions Intégrées de Développement (CEFAID) » biedt professionele computeropleidingen aan voor werkzoekenden en ook basisopleidingen voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Deze organisatie heeft als opdracht elke vorm van sociale en culturele uitsluiting te bestrijden en de discriminatie voor opleidingen en tewerkstelling tegen te gaan. Sinds 2016 begeleidt CEFAID jongeren van 18 tot 24 jaar, om hen de toegang te vergemakkelijken tot opleidingen die hen specifieke beroepskwalificaties zullen verschaffen om makkelijker aan een job te geraken. CEFAID biedt ze een 10 weken durende basisopleiding aan.

CF2m gaat dus in 2017 echt van start door aan 5 stagiaires (voor elke proef) de proef “EEAF[2]” 5 en 6 te organiseren. Ter herinnering, deze proeven moeten hun bekwaamheid evalueren voor wat betreft het uitbouwen en het beheren van een centraal netwerk.

Voor proef 05 gebruiken we een lokaal netwerk met twee computers, een netwerkprinter en Wi-Fi. De jury kan zo nagaan of de stagiair de verschillende aspecten van een netwerk beheerst;

 • Analyse van een netwerkschema,
 • Selectie van het aangepaste materiaal (de 'hardware'),
 • Kabels aanleggen,
 • De diverse elementen aansluiten,
 • De verbindingen configureren,
 • Beveiliging voorzien en
 • Het betreffende netwerk documenteren.

Proef 06 gaat een stapje verder en voorziet het beheer van een centraal netwerk en omvat:

 • Een directory service op de server installeren,
 • Zorgen dat de randapparatuur de IP adressen ontvangt (wat hun toelaat onderling te communiceren en het internet te bezoeken),
 • Accounts en gebruikersgroepen creëren en configureren,
 • Beveiligde shares creëren,
 • De rechten van de gebruikers beheren,
 • en de groeps- en beveiligingsstrategieën bedenken.

Evoliris is dus in zijn opzet geslaagd om één van haar zalen voor dit laboratorium ter beschikking te stellen aan haar partners. Zowel de valideringsproeven voor de bekwaamheid voor het profiel Technicus/Support PC -Netwerk (de “VDC”, ofte Validation des Compétences) als voor EAFF vinden in dit lokaal plaats.

Volgende keer vertellen we u meer over de Validering van Competenties!

Zoals de Britten zo mooi zeggen: «Watch this space!»

 

[1] Frans voor Support PC – Netwerk-technicus

[2] EEAF: épreuves d’évaluation des acquis de fin de formation ; proeven die dienen om na te gaan of de leerling de aangeleerde stof beheerst