Suivez-nous sur
Facebook icon
Twitter icon

Formations > 18-174 | Data Mining NL (DATA011)

Data Mining NL

Domaine: 
BI en Big Data
Objectifs: 

Waarom deze opleiding?
Ondernemingen beheren enorme hoeveelheden data maar weten niet welke patronen (i.e. kennis) er zich in de data bevinden. Data mining technieken zijn ontwikkeld om in die hoeveelheid data op zoek te gaan naar die patronen die op het eerste zicht niet in de data aanwezig zijn. In de prakijk zijn er vele verschillende toepassingdomeinen beschikbaar: credit scoring, churn prediction, marketing, etc.
Tijdens deze opleiding worden u aan de hand van verschillende praktische oefeningen, de belangrijkste data mining taken toegelicht:
• Classificatie
• Regressie
• Clustering
• Associatie-analyses

Description du type de public: 

DOELPUBLIEK
Deze opleiding is bestemd voor projectmanagers, analisten en bedrijfsspecialisten.

Prérequis: 

Vereiste voorkennis
Geen

Programme: 

PROGRAMMA
Data Mining
• Definitie
• Proces
• Probleemidentificatie
• Aanverwante gebieden
• Cases
• Faciliterende factoren
• Technieken
Pre-processing
• Detecteren van uitschieters
• Ontbrekende waardes
• Transformaties
• Data integratie
• Nemen van steekproeven
• Dimensieverminderingen
• Denormalisatie
Classificatie
• OneRule (1R)
• Naïve bayes
• Nearest neighbours
• Beslissingsboom
• Evaluatie
Regressieanalyse
• Lineaire regressie
• Logistische regressie
• Artificial Neural Networks (ANN)
• Evaluatie
Associaties
• Apriori algoritme
Clustering
• K-means clustering
• Hiërarchische clustering

En détail

Profil(s) ciblé(s): 
CEFORA
Chercheur emploi
Enseignement
Entreprises
Nombre de participants maximum: 
12
Durée: 
2 jours
Prestataire: 
CogniTIC
Code session: 
18-174
Dates: 
23, 26 novembre 2018

Inscription

Choisissez votre profil